Polityka Prywatności


Informacje o Administratorze i przetwarzaniu przez niego danych osobowych

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Cyfrowe.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku
80-121, ul. Łostowicka 25A.
2. Administrator prowadzi sklep internetowy pod adresem www.multifoto.pl zwany dalej Sklepem.
3. Danymi osobowymi są wszystkie informacje podawane przez Państwa jako Klientów Sklepu, celem realizacji zamówień i usług
4. Podanie danych osobowych w celu realizacji zamówień i usług świadczonych przez Sklep jest dobrowolne, ale również niezbędne aby realizacja była możliwa.
5. Użytkownikiem jest każda osoba odwiedzająca lub korzystająca z usług Sklepu
6. Administrator oświadcza, że wszystkie dane są przechowywane z należytą dbałością i zabezpieczone poprzez możliwe i dostępne dla Administratora środki (np. szyfrowane połączenia ze Sklepem)

 
Cele i czas przetwarzania danych osobowych przez Administratora

1. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  - realizacji zamówień i usług przez Sklep MultiFoto
  - marketingu produktów lub usług Sklepu
  - zbadania opinii o poziomie zadowolenia z dokonanych zakupów w serwisie Ceneo.pl
2. Państwa dane przetwarzane są podczas procesu realizowania zamówienia lub usługi, a później przechowywane w celu sprawnej realizacji możliwych zgłoszeń wynikających np. z rękojmi.
3. Dane są przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych lub w przypadku danych niezbędnych do wykonania umowy kupna sprzedaży, przez okres 6 lat ze względu na obowiązek podatkowy.

 
Pozostali odbiorcy danych

1. Państwa dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w najmniejszym możliwym stopniu pozwalającym na sprawną realizację zamówień czy usług tj. firmom kurierskim, operatorom płatności, podmiotom realizującym zlecenia wysyłek towarów czy zewnętrznym podmiotom realizującym usługi księgowe.

 
Prawa Użytkowników

1. Każdy z Państwa jako Użytkownik, posiada prawo dostępu do treści swoich danych, uzyskania ich kopii, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych czy całkowitego ich usunięcia.
2. Aby dokonać wybranej przez Państwa modyfikacji danych czy ich usunięcia prosimy o wysłanie zgłoszenia na adres: dane.osobowe @ cyfrowe.pl z zaznaczeniem, że zgłoszenie dotyczy multifoto.pl
3. W przypadku stwierdzenia przez Państwa naruszeń przepisów chroniących dane osobowe, mogą Państwo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Danych Osobowych

cms_banner_02
cms_banner_04
AUSTRALIA
cms_banner_03