Regulamin

Regulamin sklepu internetowego MultiFoto.pl
obowiązujący od 8.10.2019r

 

I. Informacja o firmie

1. Prowadzącym sklep internetowy MultiFoto, zwany dalej Sklepem, jest Cyfrowe.pl sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Łostowickiej 25A, NIP: 583-300-36-28, REGON: 220517299, KRS 0000293552 z kapitałem zakładowym 2.050.000 zł, zwanym dalej Sprzedającym

2. Dane kontaktowe:
adres: Cyfrowe.pl Sp. o.o. – ul. Łostowicka 25A, 80-121 Gdańsk
telefon: (58) 326-40-40
adres e-mail: biuro@cyfrowe.pl
Multifoto punkt odbioru/sklep stacjonarny: tel. (22) 100-44-11; info@multifoto.pl al. Jana Pawła II 43a/36a 01-001 Warszawa
formularz reklamacyjny: https://www.multifoto.pl/reklamacje,2,8.htm


II. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep.

2. Regulamin jest dostępny w polskiej wersji językowej.

3. Przed zawarciem umowy lub założeniem konta Użytkownik zapoznaje się z treścią Regulaminu, zaś akceptację jego postanowień potwierdza zaznaczając znacznikiem odpowiednie pole formularza w procesie składania Zamówienia.

III. Techniczne warunki korzystania ze Sklepu

1. W celu korzystania ze Sklepu, Klient powinien posiadać:
- urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne
- dostęp do sieci Internet wraz z przeglądarką Internetową
- adres poczty email

2. urządzenie Użytkownika musi mieć włączoną opcję akceptacji "cookies" (więcej na temat plików „cookies” znajduje się w pkt XII regulaminu - „Pliki Cookies”)

3. Zalecana rozdzielczość ekranu nie mniej niż 800x600 pikseli

IV. Rejestracja i Logowanie

1. Podczas procesu składania zamówienia, każdy Klient może zadecydować czy chce zakładać „Konto Klienta” czy chce dokonać zamówienia, podając swoje dane jednorazowo

2. W przypadku składania zamówienia bez rejestracji, Klient nie będzie miał dostępu do historii swoich zamówień, gdyż taka ewidencja nie jest w takim przypadku prowadzona.

3. Klient w celu założenia „Konta Klienta” dokonuje rejestracji podając: login, adres e-mail , hasło oraz imię i nazwisko, nr telefonu, adres za pomocą formularza. Klient ma możliwość podania danych do faktury VAT.

4. Hasło podawane przy logowaniu do Sklepu może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków
specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego użytkownika. Hasło można zmienić na
stronie poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła.

5. Założenie „Konta Klienta” jest nieodpłatne, dobrowolne i nie wymagane do składania zamówień przez stronę www.multifoto.pl

6. Klient nie może przekazywać hasła dostępu do konta w Sklepie internetowym osobom
trzecim.

7. Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma na podany adres e-mail link aktywacyjny do strony
internetowej konta.

8. Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do systemu.


V. Realizacja zamówień

1. Sklep internetowy jest czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, pod adresem www.multifoto.pl, umożliwiając Klientowi złożenie zamówienia o każdej porze, poza przerwami konserwacyjnymi.

2. Klientami w przypadku osób fizycznych mogą być tylko osoby posiadające pełną zdolność
do czynności prawnych.

3. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych umożliwiających poprawną realizację zamówienia

4. Klient składa zamówienie w następujący sposób:
- dodanie do koszyka wybranych produktów
- wybór sposobu dostawy i płatności
- jednorazowe podanie danych do dostawy lub skorzystanie z wcześniej utworzonego Konta Klienta poprzez podanie loginu i hasła
- zatwierdzenie zamówienia przez przycisk „zamawiam i płacę” po zapoznaniu się z regulaminem i prawem odstąpienia od umowy

5. Potwierdzenie złożenia zamówienia, a tym samym zawarcia umowy na odległość, wysłane będzie wiadomością e-mail z możliwością zapisania na trwałym nośniku lub wydrukowania

6. Potwierdzenie wysyłane do Klienta zawiera:
- dane Sprzedawcy w tym dokładny adres korespondencyjny, adres e-mail oraz nr telefonu
- opis produktu ( np. ilość, kolor, wymiary, okres gwarancji)
- jednostkową i łączną cenę wszystkich produktów
- wartość zamówienia (łączny koszt produktów + koszty wykonania płatności i dostawy)
- sposób płatności
- informację o prawie odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni wraz z odnośnikiem do strony internetowej
- odnośnik do regulaminu sklepu


VI. Formy płatności

1. Klient ma możliwość dokonania zapłaty za towar tytułem złożonego zamówienia w
następujących formach:
- przelewem przedpłatą na wskazane w potwierdzeniu zamówienia konto bankowe sklepu MultiFoto.pl
- systemem płatności on-line
- gotówką przy odbiorze zamówienia (płatne u kuriera lub przy odbiorze w kasie sklepu)
- kartą płatniczą (przy odbiorze w kasie sklepu)

2. Koszty związane z dokonaniem płatności podane są na stronie zamówienia podczas jego składania i w wiadomości e-mail potwierdzającej zamówienie oraz zostają wliczone w końcową cenę zamówienia. Za skorzystanie z określonej formy płatności Sprzedawca nie może żądać od konsumenta opłaty przewyższającej koszty poniesione przez sprzedawcę z tego tytułu.


VII. Ceny i koszty przesyłki

1. Wszystkie znajdujące się w Sklepie internetowym oferty stanowią jedynie zaproszenie dla Klienta do przedłożenia odpowiedniej oferty kupna.

2. Ceny podane przy produktach na stronie WWW Sklepu podawane są w PLN zawierają podatki i opłaty. Cena produktu przed oznaczeniem przycisku „do koszyka” nie zawiera kosztów przesyłki i innych dodatkowych opłat. Koszty przesyłki oraz dokonania płatności doliczane są do sumy zamawianych produktów. Klient jest informowany przed złożeniem zamówienia o dodatkowych kosztach np. związanych z opakowaniem.

3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki, dokonania płatności) potwierdzana jest w przesłanej niezwłocznie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta.


VIII. Dostawa

1. Klient dokonuje wyboru rodzaju dostawy podczas składania zamówienia, z listy dostępnych sposobów dostawy dla wybranych produktów.

2. Termin dostawy to maksymalnie 7 dni, chyba że termin dostawy został ustalony w sposób indywidualny.

3. Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W weekendy i wolne dni od pracy dostawy nie są realizowane.

4. Sprzedawca odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru do momentu, w którym Konsument go otrzyma, chyba że Konsument wybrał inną formę dostawy niż dostawy proponowane przez Sprzedawcę.

5. Kupujący w momencie odbioru przesyłki ma możliwość sprawdzić towar i w razie jakiejkolwiek szkody spisać protokół w obecności dostawcy. Spisanie protokołu nie stanowi warunku do złożenia reklamacji bądź skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy.

IX. Prawo odstąpienia od umowy

Niniejszy rozdział dotyczy Użytkowników korzystających ze Sklepu jako Konsumenci.

1. Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni
od dnia doręczenia mu produktu stosowne oświadczenie w dowolnej formie (rekomendujemy: telefonicznie, drogą e-mail, pisemnie lub poprzez formularz reklamacyjny na stronie MultiFoto.pl). Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłać oświadczenie przed jego upływem na adres:
MultiFoto.pl
al. Jana Pawła II 43a/36a
01-001 Warszawa

Lub
Cyfrowe.pl Sp. o.o. – ul. Łostowicka 25A, 80-121 Gdańsk

W kwestii oświadczenia można użyć formularza:
https://www.cyfrowe.pl/zwrot-towaru.php


2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: MultiFoto.pl, al. Jana Pawła II 43a/36a, 01-001 Warszawa lub Cyfrowe.pl Sp. o.o. – ul. Łostowicka 25A, 80-121 Gdańsk

3. Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru w związku ze skorzystaniem z uprawnienia, ponosi Kupujący, chyba że Sprzedający zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o jego prawie odstąpienia od umowy.

4. Koszty doręczenia towaru są zwracane przez Sprzedawcę.

5. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy, Sprzedawca dokona zwrotu ceny produktu/wartości całego zamówienia w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta. Zwrot nastąpi na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy. Sprzedawca wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.

6. Konsument ma obowiązek zwrócić towar nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

7. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduję się na stronie Sklepu

8. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy

X. Prawo Konsumenta do rękojmi

1. Reklamacja na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinna być przekazana:
a) poprzez formularz reklamacyjny on-line znajdujący się na stronie https://www.cyfrowe.pl/zwrot-towaru.php
b) poprzez wysłanie zgłoszenia na adres e-mail: reklamacje@multifoto.pl
c) poprzez wysłanie zgłoszenia pisemnie na adres: MultiFoto.pl, al. Jana Pawła II 43a/36a, 01-001 Warszawa
d) telefonicznie pod numerem infolinii: 22 100-44-11

2. W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data jej wystąpienia, powinno być określone żądanie Konsumenta, nr zamówienia oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną (rekomendujemy składanie reklamacji przez formularz reklamacyjny on-line dostępny na stronie sklepu https://www.multifoto.pl/reklamacje,2,8.htm

3. Sprzedawca rozpatruje reklamacje niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez Klienta.

4. W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w pkt.4, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Klienta.

5. Odpowiedź w sprawię reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail

6. Sprzedawca wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.

XI. Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe zbierane przez Sprzedającego podczas przyjmowania zamówienia do jego realizacji, są niezbędnym minimum do prawidłowego zrealizowania zamówienia i kontaktu z kupującym. Inne dane nie są zbierane.

2. Firma Cyfrowe.pl Sp. z o.o., prowadząca Sklep, zobowiązuje się do wykorzystania danych osobowych klientów sklepu wyłącznie w celu rzetelnego wykonania umowy sprzedaży zawartej na odległość.

3. Dane te są poufne, stanowią tajemnicę firmy i nie są przekazywane firmom i osobom trzecim niezwiązanym z realizacją i obsługą zamówienia. .

4 Klient dokonujący zakupu w sklepie wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e-mail do Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz na przetwarzanie przez sklep https://www.multifoto.pl/ oraz Grupa Allegro Sp. z o.o., danych osobowych Klienta w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie https://www.multifoto.pl/ (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 )

5. W każdej chwili mają Państwo możliwość nieodpłatnego dostępu do przetwarzanych przez Nas danych, jak również prawo do ich korekty lub trwałego skasowania.

XII. Pliki cookies

1. Podczas wizyty na Naszej stronie, zbierane są anonimowe dane w tzw. „plikach cookies”

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Pliki cookies przechowywane będą w celach utrzymania sesji użytkownika w ramach serwisu, dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników i tworzenia statystyk oglądalności serwisu.

4. W ramach Serwisu mogą być stosowane trzy zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies), „stałe” (persistent cookies) oraz cookies podmiotów zewnętrznych.

5. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

6. Informujemy, że ograniczenie stosowania plików „cookies” może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej a nawet uniemożliwić poprawne działanie sklepu internetowego.

XII. Newsletter

1. Każdy Kllient ma możliwość zapisania się na bezpłatną subskrypcję wiadomości z aktualnościami i nowościami sklepu MultiFoto.pl podając swój adres e-mail i wyrażając zgodę na wysyłkę wiadomości (newsletter)

2. Do zapisania się na newsletter nie jest konieczne składanie zamówienia - opcja dostępna jest z poziomu strony głównej dla każdego odwiedzającego stronę www.multifoto.pl

3. Złożenie zamówienia, nie oznacza automatycznej zgody na wysyłkę wiadomości.

4. Aby uniknąć przypadkowego wpisania Klienta na listę subskrybentów, w pierwszej wiadomości po rejestracji otrzymają Państwo link do aktywacji usługi.

5. W każdej chwili można się wypisać z usługi newsletter, klikając na specjalny link znajdujący się w stopce przesyłanych wiadomości lub wysyłając taką prośbę na adres: info@multifoto.pl

XIII. Pozostałe

1. Regulamin jest dostępny pod adresem sklepu MultiFoto.pl: https://www.multifoto.pl/regulamin,6,10.htm

2. Regulamin w formie umożliwiającej Klientowi możliwość odczytu, ściągnięcia treści regulaminu na swoje Urządzenie oraz dokonania wydruku dokumentu, stanowi załącznik do potwierdzenia zamówienia wysyłanego na e-mail Klienta.

3. Sklep może dokonać zmiany postanowień Regulaminu z ważnych powodów po uprzednim poinformowaniu Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach strony www Sklepu. Zmieniony lub zmodyfikowany regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji – aktualny i wiążący regulamin na czas składania zamówienia, Klient otrzymuje na e-mail z chwilą złożenia zamówienia w formie jak za XIII pkt 2

4. Niniejszy Regulamin, jak również jego późniejsze zmiany nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów

cms_banner_02
cms_banner_04
AUSTRALIA
cms_banner_03